เลเซอร์ตัวบ่งชี้ถนน

Layu GLD-02G เลเซอร์สีเขียวเลเซอร์สีเขียวที่มีพลัง 2 วัตต์
Layu GLD-02G เลเซอร์สีเขียวเลเซอร์สีเขียวที่มีพลัง 2 วัตต์
Layu GLD-02G เลเซอร์สีเขียวตัวบ่งชี้ด้วยกำลัง 2 วัตต์IP65 ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสำหรับการติดตั้งถาวรกลางแจ้งเลเซอร์มีความแตกต่างเล็ก ๆ ที่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลมันสามารถช่วยดึงดูดผู้ขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยงการนอนหลับระหว่างการขับขี่ในทางด่วนหรือดึงดูดผู้ชมลูกค้า ฯลฯ สำหรับร้านค้า ฯลฯ
เลือกภาษาอื่น
ภาษาปัจจุบัน:ภาษาไทย